Stichting Hoopvol

Laten we samen leren!

Studiebegeleiding:
makkelijker studeren met meer resultaat!

Wij bieden ondersteuning bij alles wat met studeren te maken heeft. Daarbij helpen wij studenten die vanwege uiteenlopende redenen moeite hebben met studeren. Onze ervaren begeleiders zijn experts op het gebied van plannen, studievaardigheden, faalangst, concentratieproblemen en tentamenstress. Ook begeleiden wij studenten die vanwege bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, autisme, of een (chronische) ziekte een studiecoach nodig hebben.

Activiteiten van Stichting Hoopvol


 • Het organiseren van huiswerkbegeleiding voor middelbare schoolleerlingen
 • Het organiseren van sociale integratie bevorderende activiteiten en excursies
 • Het aanleren van de sociale kaart van de Nederlandse samenleving
 • Het ondernemen van acties om het voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs te reduceren
 • Het ondernemen van acties om de kansen van jongeren uit sociaal zwakke milieus te vergroten
 • Het bieden van ondersteuning aan ouders, in het bijzonder door het:
  • beantwoorden van vragen over het opvoeden van hun kinderen of door het helpen oplossen van problemen rondom de opvoeding van hun kinderen;
  • het geven van begeleiding gericht op herstel van sociale contacten in het gezin en omgeving;
  • het voorkomen van jeugdradicalisering;
  • het vergroten van competenties van de doelgroep, waardoor kinderen en jeugdigen hun problemen zelf kunnen oplossen;
  • het opbouwen van een netwerk van sociale steun;
  • het doen van schenkingen of geven van leningen aan hulpbehoevenden;
  • zowel particulieren alsook rechtspersonen die voldoen aan het bevorderen van voormelde doelstelling.

GOUDEN TIPS

IMG_8947
IMG_9393
IMG_8941
IMG_8945
IMG_8942
IMG_8940
IMG_3951
IMG_8433
IMG_8423
IMG_8426
IMG_8432
IMG_8936
IMG_3948
IMG_8429
IMG_3930
IMG_3941
IMG_8418
IMG_8428
IMG_3936
IMG_8431
IMG_3919
IMG_8421